Ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης & “Η Συντροφιά των Εννιά”

Πρακτικά επιστημονικής ημερίδας, 30 Νοεμβρίου 2013, Κέρκυρα, Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας

Ο παρών τόμος είναι η συνέχεια της Επιστημονικής Ημερίδας που διοργανώθηκε στην Κέρκυρα στις 30 Νοεμβρίου 2013 με τη συνδρομή της Αναγνωστικής Εταιρίας Κερκύρας και της Εθνικής Πινακοθήκης, υπό την αιγίδα του Δήμου Κέρκυρας. 

Οι συγγραφείς ασχολούνται με τη φυσιογνωμία του Κωνσταντίνου Θεοτόκη καθώς και με την πρόσληψη των νεωτερικών τάσεων, κυρίως στις εικαστικές τέχνες, από τους πρωταγωνιστές της «Συντροφιάς των Εννιά». Ύστερα από σπουδές και περιπλανήσεις στην Ευρώπη του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα, οι πρωταγωνιστές αυτοί βρέθηκαν και δημιούργησαν στην κοσμοπολίτικη και με πολλαπλές επιρροές Κέρκυρα μέχρι και τα μέσα του 1920. Αναλύεται το ευρωπαϊκό περιβάλλον μέσα στο οποίο γαλουχήθηκαν καλλιτεχνικά και ιδεολογικά οι περισσότεροι Κερκυραίοι, καθώς και οι νεωτερικές τάσεις που κυριαρχούσαν στην Ευρώπη στο γύρισμα του αιώνα και οι οποίες επηρέασαν τις πολιτικές, ιδεολογικές και καλλιτεχνικές πεποιθήσεις και προτιμήσεις τους. Επιπροσθέτως, οι συγγραφείς διερευνούν με ποιον τρόπο ενσωματώθηκαν, μεταλαμπαδεύτηκαν και αποδόθηκαν στην Κερκυραϊκή Ανθολογία τα διδάγματα της ευρωπαϊκής νεωτερικότητας μέσα από τα γραπτά και την εικονογράφηση. Εξετάζεται, τέλος, το ζήτημα της πρόσληψης της παραγωγής αυτής από μεταγενέστερους κριτικούς και καλλιτέχνες.

Αλέξανδρος Τενεκετζής