Πρόσκληση Υποβολής Ανακοινώσεων – Ιστορία της τέχνης: η συγκρότηση του επιστημονικού πεδίου στην Ευρώπη και οι εξελίξεις στην Ελλάδα (18ος-19ος αι.)


ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΗΣ – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΙΤΕ

Επιστημονική συνάντηση

«Ιστορία της τέχνης: η συγκρότηση του επιστημονικού πεδίου στην Ευρώπη και οι εξελίξεις στην Ελλάδα (18ος-19ος αι.)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Η Εταιρεία Ελλήνων Ιστορικών Τέχνης (ΕΕΙΤ) και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ)  / ITE συνδιοργανώνουν επιστημονική συνάντηση με θέμα «Ιστορία της τέχνης: η συγκρότηση του επιστημονικού πεδίου στην Ευρώπη και οι εξελίξεις στην Ελλάδα (18ος-19ος αι.)». Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο στον χώρο του Ινστιτούτου την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2014.

Στόχος της συνάντησης είναι η διερεύνηση του σύνθετου τρόπου με τον οποίο η ιστορία της τέχνης συγκροτείται ως ακαδημαϊκός/ερευνητικός κλάδος από τα τέλη του 18ου έως και τις αρχές του 20ού αιώνα, διαμορφώνοντας μέσα από την επικοινωνία της με τα συγγενή πεδία, έναν ιδιαίτερο επιστημονικό χώρο και χρησιμοποιώντας μια ξεχωριστή μεθοδολογία. Ταυτοχρόνως, επιχειρείται μια χαρτογράφηση της κατάστασης της σχετικής ιστοριογραφικής έρευνας στην Ελλάδα και διεθνώς.

Θεματικές ενότητες

  1. Ιστορία της τέχνης και συγγενή πεδία

Από την παγκόσμια και γενική ιστορία (συμπεριλαμβάνονται εγκυκλοπαίδειες και λεξικά) στην ιστορία της τέχνης. Η ιστορία της τέχνης και η ιστορία του πολιτισμού. Ιστορία της τέχνης και τεχνοκριτική. Εκδόσεις κειμένων περί τέχνης (πραγματείες, αλληλογραφία, κλπ.). Μεταφράσεις, μονογραφίες, ταξιδιωτικά και περιηγητικά κείμενα. Συγγραφείς και ιστορικοί της τέχνης.

  1. Ιστορικοί τέχνης και ζητήματα μεθοδολογίας

Η ιστορία της τέχνης και οι μέθοδοί της.

  1. Ιστορία της τέχνης και θεσμοί

Ακαδημίες, εκθέσεις, διαγωνισμοί, μουσείο, πανεπιστήμιο, συλλογές, Τύπος.

4.   Ιστορία της τέχνης, γεωγραφία και περιοδολόγηση

Βορράς, Νότος, Ανατολή, Δύση, εθνικές ιστορίες της τέχνης, παγκόσμια ιστορία της τέχνης. Η περιοδολόγηση της ιστορίας της τέχνης (πρώιμο/ώριμο/ύστερο/μετά). Η «ανάδυση» των επιμέρους φάσεων της ιστορίας της τέχνης (Μεσαίωνας/Αναγέννηση/Μπαρόκ κλπ.).

  1. Η ιστορία της ευρωπαϊκής τέχνης στην Ελλάδα.

Επιδίωξη των διοργανωτών είναι να συμπεριληφθούν στη συνάντηση πρωτότυπες ανακοινώσεις στην ελληνική γλώσσα από όλο το φάσμα των ερευνητικών μεθόδων της ιστορίας της τέχνης και από όλα τα επίπεδα της ακαδημαϊκής έρευνας, επιστημόνων που δραστηριοποιούνται εντός ή εκτός Ελλάδας (υποψήφιοι διδάκτορες, ανεξάρτητοι ερευνητές, πανεπιστημιακοί, επιμελητές μουσείων, ερευνητές ιδρυμάτων κ.ά.). Σημειώνεται ότι η ιδιότητα του μέλους της ΕΕΙΤ δεν αποτελεί προϋπόθεση για την επιλογή των ομιλητών.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες καλούνται να υποβάλουν:

      1. αίτηση συμμετοχής, συνοδευόμενη από τον τίτλο και την περίληψη της προτεινόμενης ανακοίνωσης (μέχρι 1000 λέξεις) με την επισήμανση της ένταξης της στην επιθυμητή θεματική.
      2. σύντομο βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 300 λέξεις) με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και την τρέχουσα ιδιότητα του αιτούντος.

Οι προτάσεις θα απευθύνονται στην Οργανωτική Επιτροπή της επιστημονικής συνάντησης με θέμα «Επιστημονική Συνάντηση – Ρέθυμνο» και θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 30 Ιουνίου 2014.

Όσοι-ες αποστείλουν αίτηση θα λάβουν ηλεκτρονική επιβεβαίωση λήψης της περίληψης της πρότασής τους εντός δεκαημέρου από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας. Όλες οι αιτήσεις θα απαντηθούν. Η τελική επιλογή των ανακοινώσεων που θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα της Συνάντησης θα γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους-ες το αργότερο έως τις 31 Ιουλίου 2014. Οι ανακοινώσεις θα έχουν διάρκεια 30 λεπτών. Οι διοργανωτές θα καλύψουν τα έξοδα μετακίνησης –εντός Ελλάδας– των ομιλητών-τριών[1]καθώς και δύο διανυκτερεύσεων –ανάλογα με τις δυνατότητες του προϋπολογισμού– όσων ομιλητών-τριών δεν έχουν δυνατότητα καταλύματος στο Ρέθυμνο. Στόχος της Οργανωτικής Επιτροπής είναι να προχωρήσει στην έκδοση των Πρακτικών του Συνάντησης.

Σημαντικές ημερομηνίες

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 30 Ιουνίου 2014
Τελική ημερομηνία ανακοίνωσης επιλογής προτάσεων: 31 Ιουλίου 2014
Ημερομηνίες διεξαγωγής της συνάντησης: Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2014
Πληροφορίες για την πορεία της συνάντησης θα παρέχονται από το ιστολόγιο της ΕΕΙΤ: http://eeit.org

Η Οργανωτική Επιτροπή

Παναγιώτης Ιωάννου, Πανεπιστήμιο Κρήτης-Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ ΙΤΕ
Τιτίνα Κορνέζου, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Άννυ Μάλαμα, επιμελήτρια ΕΠΜΑΣ
Εργίνα Ξυδούς, Mag., Universität Wien
Άρης Σαραφιανός, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κωνσταντίνος Στεφανής, διδάκτωρ, The London Consortium

Γραμματεία/Πληροφορίες:

[1]* Η ΟΕ παρακαλεί όσους ομιλητές συνδέονται με ερευνητικούς/ακαδημαϊκούς θεσμούς να διερευνήσουν τη δυνατότητα κάλυψης των εξόδων τους από τα οικεία ιδρύματα.

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το έγγραφο της πρόσκλησης.

Here you can find the call in English.