Διαπολιτιστικά Δίκτυα της Θεσσαλονίκης

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Κτίριο Β, Αίθουσα Β1

Θεσσαλονίκη

Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου, 2019


Εκ μέρους του Ομότιμου Καθηγητή Κυρίου Γεώργιου Στάμου, Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου και του Ομότιμου Καθηγητή Κυρίου Αθανασίου Καΐση, Διευθυντήτων Νομικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και Μέλους της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στην ημερίδα,που διοργανώνεται από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος σε συνεργασία με τους Πολιτιστικούς Φορείς της πόλης της Θεσσαλονίκης, με τίτλο “Διαπολιτιστικά Δίκτυα της Θεσσαλονίκης”, την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019 στις 09:30 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Κτίριο Β, Αίθουσα Β1.

Οι εισηγήσεις και η συζήτηση που θα ακολουθήσει θα πραγματοποιηθούν στην ελληνική γλώσσα.


Η παρακολούθηση της ημερίδας είναι δωρεάν. Κατόπιν αιτήσεως, θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης, μετά το πέρας των εργασιών του Συνεδρίου.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα και η πρόσκληση της ημερίδας.

Πρόγραμμα

 

Αναγκαία η δήλωση συμμετοχής στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://e-services.ihu.edu.gr/registration-form/1224/online-form

 

Kατόπιν αιτήσεως, θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης, μετά το πέρας των εργασιών του Συνεδρίου. Αναγκαία η δήλωση συμμετοχής στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στον παρακάτω σύνδεσμο: