Ενημέρωση -Συλλογές ΑΣΚΤ

Η Βιβλιοθήκη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, ως ειδική εκπαιδευτική και ερευνητική βιβλιοθήκη τέχνης, διαμορφώνει την πολιτική ανάπτυξης των συλλογών της με βάση τους εκπαιδευτικούς και τους ερευνητικούς στόχους της ΑΣΚΤ. Επίσης δημιουργεί και προσφέρει ένα πληροφοριακό περιβάλλον με στόχο τη διεύρυνση των γνώσεων και των αναζητήσεων, όχι μόνο της εκπαιδευτικής, αλλά και της ευρύτερης κοινότητας.


Επιπλέον, λόγω της μακρόχρονης και αποκλειστικής μέχρι το 1984 συμβολής της ΑΣΚΤ στην ανώτατη καλλιτεχνική εκπαίδευση, η Βιβλιοθήκη έχει αναλάβει, όπως οφείλει, υπεύθυνο και κεντρικό ρόλο στην τεκμηρίωση θεμάτων νεοελληνικής τέχνης. Η πρόσβαση στις συλλογές είναι ανοιχτή για το κοινό, με εξαίρεση: την ειδική συλλογή και τη συλλογή του ιστορικού αρχείου της ΑΣΚΤ. Για την τελευταία, απαιτείται γραπτή αίτηση, ενώ πρόσβαση στην ειδική συλλογή παρέχεται μέσω του προσωπικού της Βιβλιοθήκης.

Βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με το Αρχείο, το Υλικό και τις Πηγές της συλλογής εδώ