Επιχορήγηση ΕΕΙΤ – 35 Συνέδριο CIHA

Οικονομική Υποστήριξη σε μέλη της ΕΕΙΤ
35ο Διεθνές Συνέδριο της CIHA, Φλωρεντία, Ιταλία, 2019


Το ΔΣ της ΕΕΙΤ στη Συνεδρίαση του της 09.11.2018, αποφάσισε να διαθέσει το ποσό των
2.000 € από το υπάρχον διαθέσιμο υπόλοιπο του ταμείου της ΕΕΙΤ, προκειμένου να υποστηριχθούν οικονομικά με το ποσό των 400 €, πέντε (5) μέλη της ΕΕΙΤ που θα λάβουν μέρος με ανακοίνωσή τους στο 35ο Διεθνές Συνέδριο της CIHA, στη Φλωρεντία το 2019
(35th CIHA International Congress: Motion, Florence, 1-6 September 2019 – Call for papers October 31st, 2018 – January 15th, 2019, βλ. http://www.ciha-italia.it/ciha-florence-2019/).

Το ανωτέρω συνολικό ποσό και κατά συνέπεια ο αριθμός των επιχορηγούμενων μελών, είναι δυνατόν να αυξηθούν αναλογικά με το ύψος της επιχορήγησης που θα εγκρίνει το ΥΠ.ΠΟ.Α για την ΕΕΙΤ το 2019.

Το ποσό αυτό θα χορηγηθεί σε μέλη της ΕΕΙΤ των οποίων οι προτάσεις θα έχουν γίνει δεκτές στο Συνέδριο και θα έχουν συμπεριληφθεί στο επίσημο πρόγραμμά του.

Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων των πέντε (5) αιτήσεων για τη σχετική χορηγία της ΕΕΙΤ θα δοθεί προτεραιότητα στις/στους νεότερες/ρους συνάδελφους.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης θα έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη της ΕΕΙΤ.

Η διαδικασία της υποβολής αιτήσεων προς την ΕΕΙΤ θα ανακοινωθεί προσεχώς.