Ευγένιος Ματθιόπουλος, Πέρα απ’ την εγκράτεια και την απόλαυση: ο έρως που δημιουργεί τον κόσμο

Ευγένιος Ματθιόπουλος, «Πέρα απ’ την εγκράτεια και την απόλαυση: ο έρως που δημιουργεί τον κόσμο». Δύο μελέτες για τον Γιάννη Τσαρούχη

Εκδ. Μουσείο Μπενάκη, 2023


Στην έκδοση περιλαμβάνονται δύο μελέτες που αφορούν στο έργο, στις ιδέες και στον λόγο του Γιάννη Τσαρούχη για την τέχνη, καθώς και στην ευρύτερη παρουσία του στη δημόσια σφαίρα κατά τη διάρκεια της ζωής του. Και οι δύο εστιάζουν ιδιαίτερα στις μορφές λογοκρισίας έργων του με ομοερωτικά θέματα. Η πρώτη στην κατασταλτική παρέμβαση της Αστυνομίας (1952), ενώ η δεύτερη στην έμμεση αποσιώπηση αυτής της θεματικής από την κριτική υποδοχή και από τις τεχνοϊστορικές ερμηνείες της ζωγραφικής του, καθώς και στην όλη δημόσια διαχείριση του θέματος της ομοφυλοφιλίας από τον ίδιον. Επιχειρείται επίσης μια κριτική ερμηνεία των ιδεολογικών του αναζητήσεων, της βιοθεωρίας και των ιδεών του για την τέχνη και την ηθική, καθώς και των στρατηγικών αυτοβιογραφίας/ αυτοερμηνείας και ανάδειξής του στο καλλιτεχνικό πεδίο.

https://bazaar.benaki.org/index.php?option=com_publications&view=publication&id=4735&lang=el&fbclid=IwAR0jBbmZ1YgrOExnbj2veqo707p95TZtbvn7NBWye0hgqfAlVq9MSghZIMo