ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Ζητήματα ιστορίας, μεθοδολογίας, ιστοριογραφίας

Αρετή Αδαμοπούλου, Λία Γυιόκα, Κωνσταντίνος Ι. Στεφανής (επιμ.)
Gutenberg, Αθήνα 2019

Στον τόμο αυτό συγκεντρώνονται 36 ανακοινώσεις που παρουσιάστηκαν στο Ε΄ Συνέδριο Ιστορίας της Τέχνης, με τίτλο «Ζητήματα ιστορίας, μεθοδολογίας, ιστοριογραφίας»,  το οποίο οργανώθηκε από την Εταιρεία Ελλήνων Ιστορικών Τέχνης το 2016 και πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη. Το βιβλίο δεν επιδιώκει μόνο να αποτυπώσει τις εργασίες του συνεδρίου, αλλά κυρίως να αποτελέσει μια βάση προβληματισμού για περαιτέρω μελέτη και έρευνα από όσους ασχολούνται με την ιστορία της τέχνης και παράλληλα ένα βιβλίο ενδιαφέρον για το ευρύτερο κοινό.

Οι ιστορικές μελέτες που παρουσιάζονται καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από τον ύστερο Μεσαίωνα έως τις ημέρες μας και αναδεικνύουν τα τρέχοντα ενδιαφέροντα των ιστορικών τέχνης στην Ελλάδα. Στις ενότητες του βιβλίου διαφαίνονται και δύο σημαντικές εξελίξεις στην εγχώρια έρευνα. Πρώτον, το ενδιαφέρον για τη ελληνική τέχνη του 19ου και του 20ού αιώνα παραμένει σταθερό και συνδυάζεται ολοένα και περισσότερο με τη μελέτη του ευρύτερου πλαισίου της, ευρωπαϊκού και διεθνούς. Δεύτερον, η έρευνα συλλογών, εκθέσεων, μουσείων, μνημείων και αρχείων καλλιεργείται συστηματικά ως οργανικός προβληματισμός της ιστορίας της τέχνης, παρά την έλλειψη μεγάλων συλλογικών ερευνητικών προγραμμάτων και πόρων στη χώρα.

Ο τόμος αυτός, εκτός από ένα τεκμήριο της ιστορικής συγκυρίας του συνεδρίου, θα αποτελέσει και ένα χρήσιμο βοήθημα για όσους σπουδάζουν, μελετούν, ασχολούνται, ή ενδιαφέρονται για την ιστορία της τέχνης.

 

Ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο εκδόσεων Gutenberg