Μικρά Ασία 1922. Όψεις του Προσφυγικού Ζητήματος

Η Εταιρεία Λεσβιακών Μελετών και ο Δήμος Μυτιλήνης προσκαλούν σε Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο
Μικρά Ασία 1922. Όψεις του προσφυγικού ζητήματος: Μνήμη, πολιτικές αποκατάστασης, πολιτισμική ιστορία.

Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης, 5-7 Σεπτεμβρίου 2022