Μνήμη και μνημονικός πολιτισμός

Μνήμη και μνημονικός πολιτισμός

Συζήτηση με αφορμή το βιβλίο του Αλέξανδρου Τενεκετζή Τα μνημεία για τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, εκδ. Ασίνη, 2020

Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2023, 11 π.μ. στο Εργαστήριο Σημειωτικής Α.Π.Θ., ισόγειο ΝΚ Φιλοσοφικής

Μιλούν η Αρετή Αδαμοπούλου, η Λία Γυιόκα, ο Παναγιώτης Μπίκας και ο συγγραφέας