ΝΙΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΘΑΝΑΣΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. Ο δυτικός κόσμος από την προϊστορία έως τις μέρες μας

Νίκος Δασκαλοθανάσης, Ιστορία της Τέχνης. Ο δυτικός κόσμος από την προϊστορία έως τις μέρες μας. Ζωγραφική-Γλυπτική-Αρχιτεκτονική

Εκδ. Utopia, 2023


Το παρόν βιβλίο αποτελεί μια αναλυτική επισκόπηση της ιστορίας της τέχνης του δυτικού κόσμου από την προϊστορία έως τις μέρες μας. Τα έργα τέχνης μελετώνται στα ιστορικά τους συμφραζόμενα και εξετάζονται με βάση τα μεθοδολογικά εργαλεία που έχει διαμορφώσει η ιστορία της τέχνης. Με άξονα τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα της ζωγραφικής, της γλυπτικής και της αρχιτεκτονικής, ο συγγραφέας αναλύει τα έργα επιμέρους καλλιτεχνών και ερμηνεύει τις προϋποθέσεις συγκρότησης των καλλιτεχνικών ομάδων, των τάσεων και των ρευμάτων της δυτικής παράδοσης. Το βιβλίο παραθέτει τα γενικά γνωρίσματα, τους κυριότερους εκπροσώπους και τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα της ιστορίας της δυτικής τέχνης ενώ την ίδια στιγμή απευθύνεται και σε ένα ακροατήριο με περισσότερο εξειδικευμένα ενδιαφέροντα για τη θεωρία της τέχνης, τη συγκρότηση της ίδιας της καλλιτεχνικής γλώσσας αλλά και τον ρόλο της πατρωνίας, της αγοράς και των θεσμικών μηχανισμών. Γραμμένη ειδικά για το ελληνόφωνο κοινό, η παρούσα ιστορία παρουσιάζει επίσης τις τεχνικές και τις μεθόδους της καλλιτεχνικής πρακτικής με βάση την ορολογία που έχει πλέον διαμορφώσει η ιστορία της τέχνης στην Ελλάδα κατά τη συνομιλία της με τις όμορες επιστήμες όπως η αρχαιολογία και η ανθρωπολογία. Από τις πρώτες λαξεύσεις σε σκληρό υλικό και τις πρώτες αποτυπώσεις χρωμάτων στα τοιχώματα των παλαιολιθικών σπηλαίων έως τη «μεταμοντέρνα κατάσταση» της δικής μας εποχής, το ανά χείρας βιβλίο διατρέχει τον ιστορικό χρόνο και αφηγείται με εύληπτο αλλά και συστηματικό τρόπο τη συναρπαστική ιστορία της τέχνης του δυτικού κόσμου.

Το βιβλίο κλείνει με ένα εκτενές επίμετρο για τη νεοελληνική τέχνη.

Περιέχει: περισσότερες από 850 εικόνες υψηλής ευκρίνειας, χρονολόγιο, ευρετήριο κυρίων ονομάτων και ειδικά για τον ελληνόφωνο αναγνώστη, ελληνόγλωσση σχολιασμένη βιβλιογραφία.

Ιστορία Τέχνης info