Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων

Ημερίδα Νέων Ερευνητών Ιστορίας της Τέχνης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2/6/2022
Οι ενδιαφερόμενοι.ες μπορούν να αποστείλουν τις προτάσεις τους έως και τις 28/2/2022