Τέχνη και Ιδεολογία 100 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση


 

Τέχνη και Ιδεολογία

100 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση

 

Πρόσκληση Υποβολής Περιλήψεων

          Η Οκτωβριανή Επανάσταση αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός τόσο για τη ρωσική όσο και για την παγκόσμια ιστορία του εικοστού αιώνα. Η συμπλήρωση των εκατό χρόνων από τα γεγονότα του 1917 λειτουργεί ως αφορμή για αναστοχασμό και κριτική ανάγνωση του παρελθόντος. Γιατί η Ρωσική Επανάσταση συνεχίζει ακόμα να μας αφορά; Πώς μπορεί να προσεγγίσει κανείς αυτό το γεγονός σήμερα, τρεις δεκαετίες μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου;

          Με κεντρικό  ζήτημα αυτό της σύνδεσης της κυρίαρχης ιδεολογίας με την τέχνη, το παρόν συνέδριο διερευνά τον τρόπο με τον οποίο η Οκτωβριανή Επανάσταση και οι κοινωνικοπολιτικές αλλαγές που ακολούθησαν επηρέασαν την πολιτιστική παραγωγή τόσο της Σοβιετικής Ένωσης, όσο και άλλων χωρών. Πιο συγκεκριμένα, η οπτική του παρόντος συνεδρίου εστιάζει στους θεσμούς, τους καλλιτέχνες και το έργο τέχνης,  σε μια προσπάθεια ανάλυσης της σχέσης που αναπτύσσεται μεταξύ τους.

Θεματικές ενότητες συνεδρίου

  • Τέχνη & Εξουσία

  • Η λειτουργία των θεσμών & η επιρροή τους στην πολιτιστική παραγωγή

  • Κρατικά βραβεία, καλλιτεχνικές ενώσεις & συλλογικότητες

  • Η θέση & ο ρόλος των καλλιτεχνών στο σύστημα πολιτιστικής παραγωγής

  • Ήρωες και Αντιήρωες κατά τη Σοβιετική και τη μετα-Σοβιετική περίοδο

  • Σοσιαλιστικός Ρεαλισμός: ζητήματα αισθητικής & κοινωνικοπολιτικές προεκτάσεις

  • Προπαγάνδα & Λογοκρισία

  • Πολιτιστική Πολιτική & Πολιτιστική Διπλωματία

  • Από το χθες στο σήμερα: Αναπαραστάσεις της επανάστασης & του σοβιετικού παρελθόντος στην τέχνη

  • Επιρροή της σοβιετικής τέχνης & πρόσληψη από άλλες χώρες

         *Σημειώνεται ότι οι παραπάνω θεματικές είναι ενδεικτικές, χωρίς να αποκλείονται εισηγήσεις που να σχετίζονται με την ευρύτερη προβληματική του συνεδρίου.

Σε ποιους απευθύνεται

          Με στόχο τη δημιουργία ενός πεδίου διεπιστημονικού διαλόγου, το παρόν συνέδριο απευθύνεται σε μέλη Δ.Ε.Π., υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές από συναφή επιστημονικά πεδία. Η πρόσκληση απευθύνεται και σε ατομικές ή συλλογικές εν εξελίξει έρευνες, όπως και σε καλλιτεχνικά εγχειρήματα που άπτονται της θεματικής του συνεδρίου.

Σημαντικές Ημερομηνίες

          Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής τίτλου ανακοίνωσης, περίληψης (300 – 400 λέξεων) και σύντομου βιογραφικού σημειώματος (100 – 200 λέξεων) ορίζεται η 18η Ιουνίου 2017. Τα παραπάνω θα πρέπει να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συνεδρίου: .

          Οι τελικές αποφάσεις της επιτροπής θα κοινοποιηθούν στους ενδιαφερομένους έως τις 30 Ιουλίου 2017.

Γλώσσες  συνεδρίου

         Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται εισηγήσεις στην αγγλική γλώσσα, σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστημών και του τμήματος «Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού».

Περισσότερες Πληροφορίες:
Website: https://artrevolution2017.wixsite.com/conference
Fb Page: https://www.facebook.com/art.revolution2017/
E-mail: