Ιστορικός Τέχνης & Καλλιτεχνικός σύμβουλος

Θέση εργασίας Ιστορικού Τέχνης & Καλλιτεχνικού Συμβούλου
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών

προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31/12/2021