Προκηρυξη θεσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής ή  Επίκουρος Καθηγητής
Θεωρίες της Σύγχρονης Τέχνης και Επιμελητικές Πρακτικές


Σας ενημερώνουμε ότι καταχωρίστηκε στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ μία 
νέα θέση:

Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής ή  Επίκουρος Καθηγητής
Κωδικός θέσης: APP14379
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο: Θεωρίες της Σύγχρονης Τέχνης και Επιμελητικές Πρακτικές

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 31/01/2020
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 31/03/2020

σε θεματική περιοχή/Τμήμα του ενδιαφέροντός σας.

Mπορείτε να δείτε περισσότερα πραγματοποιώντας είσοδο στον λογαριασμό 
σας (https://service-apella.grnet.gr/apella/ui/auth/login) και 
μεταβαίνοντας στον σύνδεσμο: 
https://service-apella.grnet.gr/apella/ui/positions/14379