Προκήρυξη Θέσης

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τμήμα Καλών Τεχνών, Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Επίκουρος Καθηγητής ή Λέκτορας
Ειδικότητα: «Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης (περιλαμβανομένων και των Πολιτισμικών Σπουδών), με έμφαση στην περίοδο από την (πρώιμη) Νεωτερικότητα μέχρι και τη Σύγχρονη Εποχή»


Υποβολή αιτήσεων μέχρι: 29/07/2020

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά:
https://www.cut.ac.cy/university/administration/administrative-services/hr/jobs/job-vacancies-departments/?fbclid=IwAR26BSBCSojN959yIYFLVESJMO0c6omwsvgFiD9gqrRmrEFJwhn9vWh4a34