Πρόσκληση Υποβολής Ανακοινώσεων, Ζ’ Συνέδριο Ιστορίας της Τέχνης

Πρόσκληση Υποβολής Ανακοινώσεων
ZΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
«Αποσιωπήσεις, Παραποιήσεις, Επαναθεωρήσεις»

Αθήνα, 31 Μαρτίου-2 Απριλίου 2023

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 5 Αυγούστου 2022
Ηλεκτρονική διεύθυνση-επικοινωνία: conference7.eeit@gmail.com

 


Τα Συνέδρια της Ιστορίας της Τέχνης της Εταιρείας Ελλήνων Ιστορικών Τέχνης (ΕΕΙΤ) αποσκοπούν στο να αποτυπώσουν το ιστορικό και μεθοδολογικό εύρος της έρευνας στην Ιστορία της Τέχνης σήμερα στην Ελλάδα με συνεδρίες και ομιλίες που αφορούν ένα εκτεταμένο φάσμα περιόδων και καλλιτεχνικών παραδόσεων.

Στόχος του Ζ΄ Συνεδρίου είναι να αναδειχθούν ζητήματα που αφορούν τις μεταβολές στην επιστήμη της Ιστορίας της Τέχνης από τη δεκαετία του 1970 και μετά, οι οποίες επέφεραν την επαναθεώρηση καθιερωμένων θεματικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων. Βασικός άξονας αυτών των τάσεων είναι η κριτική στις παραδοσιακές ιεραρχήσεις της Ιστορίας της Τέχνης, καθώς και οι αποκλεισμοί και οι παραποιήσεις που παρήγαν αυτές οι ιεραρχήσεις. Το ενδιαφέρον του Συνεδρίου εστιάζεται στη διερεύνηση των τρόπων που η Ιστορία της Τέχνης τοποθετείται στα παραπάνω ζητήματα και στο πώς διαμορφώνονται κάθε φορά οι όροι συμπερίληψης αυτών που αποκλείονται από τις αφηγήσεις της.

Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή
Λουίζα Αυγήτα
Ευθυμία Γεωργιάδου-Κούντουρα
Κώστας Ιωαννίδης
Παναγιώτης Ιωάννου
Εργίνα Ξυδούς
Κάτια Παπανδρεοπούλου
Άρης Σαραφιανός

Βρείτε όλες τις χρήσιμες πληροφορίες και την πλήρη περιγραφή της πρότασης εδώ: CFP_conf7#2.