Ιστορία και Θεωρία της τέχνης. Τιμητικός τόμος για τη Νίκη Λοϊζίδη

Ιστορία και Θεωρία της τέχνης. Τιμητικός τόμος για τη Νίκη Λοϊζίδη
Συλλογικό

Εκδόσεις Futura, 2019


Ο τόμος τιμά την ομότιμη καθηγήτρια ιστορία της τέχνης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Νίκη Λοϊζίδη. Στόχος του τόμου δεν είναι να προχωρήσει σε σπουδαιοφανείς (και για αυτό κενές περιεχομένου) αποτιμήσεις.
Σε ό, τι αφορά τη συνολική σταδιοδρομία της τιμώμενης, παρέχεται στο πρώτο τμήμα κάποιο σύντομο, οργανωμένο (και όχι εξαντλητικό) υλικό από την προσωπική της πορεία.
Σε ό, τι αφορά το κατεξοχήν περιεχομένου του τόμου, προτάθηκε σε νεότερους ερευνητές οι οποίοι είχαν με τη Νίκη Λοϊζίδη σχέση συνεργασίας ή και μαθητείας να δημοσιεύσουν εδώ κείμενά τους. Ζητήθηκε επίσης από κάποιους ακόμη πιο νέους -που δεν έχουν απαραιτήτως προσωπική σχέση με την τιμώμενη αλλά γνωρίζουν το έργο της- να συνεισφέρουν ο καθένας ένα κείμενο που να συνδέεται με τα τρέχοντα ενδιαφέροντά του με την ελπίδα ότι ταυτοχρόνως καλύπτεται έτσι ένα μέρος από το φάσμα των πεδίων με τα οποία η Νίκη Λοϊζίδη ασχολήθηκε: τέχνη, ιστορία, θεωρία, μα και λογοτεχνία.
Η Νίκη Λοϊζίδη υπηρετεί την ιστορία της τέχνης στην Ελλάδα (και την Κύπρο) από θεσμικές θέσεις για σχεδόν σαράντα χρόνια. Ο παρών τόμος αποτελεί έναν φόρο τιμής σε αυτήν τη μακρά πορεία.