Κάθαρσις: Μία Εκστατική πορεία προς τη Δήλο

Δημήτρης Αληθεινός
Δάφνη Αθανασοπούλου

Επιμέλεια: Άλια Τσαγκάρη
Αρνάδος Τήνου
Από 22 Ιουλίου έως 15 Σεπτεμβρίου 2022


Οργάνωση της EuroMare
Υπό την Αιγίδα των Φεστιβάλ Δήμου Τήνου – Κεπυδητ και Δήμου Τήνου
Με την υποστήριξη των Ballis Tinos και Estia Services

Παρουσίαση έκθεσης Κάθαρσις ΕΛ

Παρουσίαση έκθεσης Κάθαρσις EN