Πρακτικά Συνεδρίου Quêtes de modernité(s) artistique(s) dans les Balkans au tournant du xxe siècle


Ενημερώνουμε για τη δημοσίευση των πρακτικών του Συμποσίου ‘Quêtes de modernité(s) artistique(s) dans les Balkans au tournant du xxe siècle’, που πραγματοποιήθηκε στο Université Paris 1 Panthéon Sorbonne στις 8 και 9 Νοεμβρίου 2013.

Τα πρακτικά έχουν αναρτηθεί στην ακόλουθη διεύθυνση:
http://hicsa.univ-paris1.fr/page.php?r=133&id=825&lang=fr