Τέχνη και Ιδεολογία: ο Μάης του ‘68

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Eπιστημών
7 – 8 Δεκεμβρίου 2018

Με στόχο τη δημιουργία ενός πεδίου διεπιστημονικού διαλόγου, το παρόν συνέδριο απευθύνεται σε μέλη Δ.Ε.Π., υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές από συναφή επιστημονικά πεδία. Η πρόσκληση απευθύνεται και σε ατομικές ή συλλογικές εν εξελίξει έρευνες, όπως και σε καλλιτεχνικά εγχειρήματα που άπτονται της θεματικής του συνεδρίου.


Πρόσκληση Υποβολής Περιλήψεων

Ο Μάης του ‘68, ένα από τα μεγαλύτερα μαζικά κινήματα της Γαλλικής ιστορίας, έθεσε τις βάσεις για μια κουλτούρα εναντίωσης στην κυρίαρχη ηθική τάξη και αμφισβήτησης του κατεστημένου στο πολιτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό πεδίο, αποτελώντας σημείο καμπής στη μεταμοντέρνα κοινωνία.

Σε αυτή τη διαδικασία αναζήτησης μιας νέας κοινωνικής πραγματικότητας, οι αντιλήψεις για την τέχνη τέθηκαν σε μια διαδικασία επαναδιαπραγμάτευσης και αναδύθηκαν ριζοσπαστικές ιδέες σε σχέση με την πρόσληψη και αντίληψη του εικαστικού μεταμοντέρνου αντικειμένου.

Με κεντρικό ζήτημα αυτό της σύνδεσης της ιδεολογίας με την τέχνη, το παρόν συνέδριο εστιάζει στους τρόπους με τους οποίους αυτή γίνεται φανερή στις θεωρητικές εννοιολογήσεις της τέχνης, την καλλιτεχνική δημιουργία και το ευρύτερο πλέγμα της πολιτιστικής παραγωγής.

Θεματικές ενότητες συνεδρίου

 • Ζητήματα αισθητικής & κοινωνικοπολιτικές προεκτάσεις
 • Πολιτισμική οικειοποίηση
 • Πολιτιστική πολιτική
 • Ο ρόλος των καλλιτεχνών: ενώσεις & συλλογικότητες
 • Έμφυλες αναπαραστάσεις & έμφυλα χαρακτηριστικά στην πολιτιστική παραγωγή
 • Η επανάσταση του νοήματος: η τέχνη στην καθημερινή ζωή
 • Επιρροή στην καλλιτεχνική δημιουργία άλλων χωρών
 • Μνήμη και αναπαραστάσεις του γαλλικού Μάη*Σημειώνεται ότι οι παραπάνω θεματικές είναι ενδεικτικές, χωρίς να αποκλείονται εισηγήσεις που να σχετίζονται με την ευρύτερη προβληματική του συνεδρίου.

Σε ποιους απευθύνεται

Με στόχο τη δημιουργία ενός πεδίου διεπιστημονικού διαλόγου, το παρόν συνέδριο απευθύνεται σε μέλη Δ.Ε.Π., υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές από συναφή επιστημονικά πεδία. Η πρόσκληση απευθύνεται και σε ατομικές ή συλλογικές εν εξελίξει έρευνες, όπως και σε καλλιτεχνικά εγχειρήματα που άπτονται της θεματικής του συνεδρίου.

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής τίτλου ανακοίνωσης, περίληψης και σύντομου βιογραφικού σημειώματος ορίζεται η 22η Ιουλίου 2018. Για την υποβολή της περίληψης, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.

Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Τίτλο
 • Περίληψη (300 – 400 λέξεις)
 • Ονοματεπώνυμο, φορέας (αν υπάρχει) και ιδιότητα
 • Σύντομο βιογραφικό (100-200 λέξεις)
 • E-mail

Οι τελικές αποφάσεις της επιτροπής θα κοινοποιηθούν στους ενδιαφερομένους έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2018.

Το συνέδριο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και αποτελεί πρωτοβουλία αποφοίτων του ΠΜΣ “Πολιτιστική Διαχείριση” και υποψήφιων διδακτόρων του τμήματος.

Γλώσσες συνεδρίου

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Κόστος Συμμετοχής

Σύνεδροι – 30 ευρώ
Σύνεδροι (Φοιτητές) – 20 ευρώ
Παρακολούθηση: Ελεύθερη

Επικοινωνία