Ιστορία της ΕΕΙΤ

Η Εταιρεία Ελλήνων Ιστορικών της Τέχνης (ΕΕΙΤ), ιδρύθηκε ως επιστημονικό μη κερδοσκοπικό Σωματείο το 2001, με πρωτοβουλία του Νίκου Χατζηνικολάου, καθηγητή της ιστορίας της τέχνης στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είχε προηγηθεί, η πραγματοποίηση του A’ Συνεδρίου Ιστορίας της Τέχνης στην Ελλάδα, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, τον Οκτώβριο του 2000, που είχε διοργανώσει, σε συνεργασία με τους Ευγένιο Δ. Ματθιόπουλο και Νίκο Δασκαλοθανάση, οι οποίοι επίσης δίδασκαν τότε ιστορία της τέχνης στο ίδιο Πανεπιστήμιο.

Στη συνέχεια ενεγράφησαν σταδιακά ως μέλη της ΕΕΙΤ σχεδόν το σύνολο των εν ενεργεία σήμερα ιστορικών της τέχνης στην Ελλάδα. Η Εταιρεία εκπροσωπεί σήμερα περισσότερα από 150 μέλη, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ακαδημαϊκοί, καθηγητές Ιστορίας της Τέχνης και ομότιμοι καθηγητές των ΑΕΙ, διευθυντές και επιμελητές κρατικών και ιδιωτικών μουσείων, ιστορικοί της τέχνης του Δημόσιου Τομέα, καθώς και πολλοί ανεξάρτητοι ερευνητές, επιμελητές εκθέσεων κ.ά., που δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό τομέα.

Πρόεδροι της ΕΕΙΤ διετέλεσαν μέχρι σήμερα ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Νίκος Χατζηνικολάου, η ομότιμη καθηγήτρια της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας, κ. Νίκη Λοϊζίδη και ο καθηγητής της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας, κ. Νίκος Δασκαλοθάνασης.

Η ΕΕΙΤ είναι μέλος της διεθνούς οργάνωσης Comité International d’Histoire de l’Art (CIHA) http://www.ciha.org/

Είναι επίσης affiliated society της College Art Association (CAA) https://www.collegeart.org/

Η ΕΕΙΤ έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Από την ίδρυσή της και μετά η ΕΕΙΤ λειτουργεί αδιάλειπτα μέχρι σήμερα και εργάζεται συστηματικά για την προώθηση τόσο των επιστημονικών όσο και των επαγγελματικών σκοπών της, όπως αυτοί ορίζονται στο Καταστατικό της.

Στο πλαίσιο αυτό διοργανώθηκαν υπό την αιγίδα και την υποστήριξη της ΕΕΙΤ τέσσερα Συνέδρια Ιστορίας της Τέχνης, στην Αθήνα, το 2005 (ΑΣΚΤ), στη Θεσσαλονίκη το 2007 (ΑΠΘ), στην Αθήνα το 2012 (ΑΣΚΤ) και το 2016 (Μουσείο Μπενάκη), καθώς και μια σειρά Επιστημονικών Ημερίδων και Διαλέξεων.