Άρης Σαραφιανός
Η Ομορφιά της Ιστορίας της Τέχνης: Η Φυσιολογία του Ωραίου και η Κλιματολογία της Τέχνης στον Βίνκελμαν

Προσεγγίσεις στο έργο του Βίνκελμαν
9 Δεκεμβρίου 2017, ΑΣΚΤ, Αθήνα
Ομιλητές: Νίκος Δασκαλοθανάσης, Δημήτρης Πλάντζος, Άρης Σαραφιανός

Διοργάνωση ΕΕΙΤ