Γ’ Συνέδριο Ιστορίας της Τέχνης

«Η Τέχνη του 20ου αιώνα: Ιστορία- Θεωρία-Εμπειρία». Διοργάνωση ΕΕΙΤ (Εταιρεία Ελλήνων Ιστορικών Τέχνης) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 2-4 Νοεμβρίου 2007.

Γ΄ Συνέδριο Ιστορίας της Τέχνης