Νίκος Χατζηνικολάου
Ο Μοντερνισμός του Γκρέκο

31 Ιανουαρίου 2015, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα

Διοργάνωση ΕΕΙΤ

Οι σύνδεσμοι που ακολουθούν προέρχονται από τον ιστότοπο Bodossaki Lectures on Demand: www.blod.gr

http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=1848
http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=1849
http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=1850
http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=1851