Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας ) – Βιβλιοθήκη / Κέντρο Πληροφόρησης