Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Σπουδαστήριο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης