Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας / Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης) – Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης