Πρόσκληση Υποβολής Ανακοινώσεων – Ε΄ Συνέδριο Ιστορίας της Τέχνης


ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

 Ε΄ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

«Ζητήματα ιστορίας, μεθοδολογίας, ιστοριογραφίας»

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

 

Η Εταιρεία Ελλήνων Ιστορικών Τέχνης (Ε.Ε.Ι.Τ.), σε συνεργασία με το   Μουσείο Μπενάκη, διοργανώνει το Ε΄ Συνέδριο Ιστορίας της Τέχνης με θέμα «Ζητήματα ιστορίας, μεθοδολογίας, ιστοριογραφίας». Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 15 έως τις 17 Ιανουαρίου 2016.

Στόχος του Συνεδρίου είναι αφενός να παρουσιαστούν πρωτότυπες ανακοινώσεις από όλες τις ερευνητικές περιοχές της ιστορίας της νεότερης τέχνης, αφετέρου να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε μεθοδολογικά και ιστοριογραφικά ζητήματα του επιστημονικού της πεδίου.

Ενδεικτικά, το Συνέδριο επιδιώκει να επικεντρωθεί σε θέματα όπως:

  • ερευνητικά ζητήματα και ερμηνευτικές προτάσεις της καλλιτεχνικής παραγωγής από την Αναγέννηση έως την εποχή μας
  • μεθοδολογικοί προσανατολισμοί, αναλυτικά εργαλεία (έννοιες, όροι), επιστημολογικές τομές της ιστορίας της τέχνης
  • ιστορίες της ιστορίας της τέχνης
  • ιστορία της τέχνης και εθνικές/διεθνικές αφηγήσεις
  • ιστορία της τέχνης και ιστορία των εκθέσεων, των συλλογών, της επιμέλειας εκθέσεων τέχνης
  • θεσμικό πλαίσιο και παραγωγή λόγου περί τέχνης
  • ιστορία της τέχνης και αρχεία

Βασικός στόχος του Συνεδρίου είναι επίσης να εκπροσωπηθούν όλα τα επίπεδα της επιστημονικής έρευνας (υποψήφιοι διδάκτορες, ανεξάρτητοι ερευνητές, πανεπιστημιακοί, επιμελητές μουσείων κ.ά.). Σημειώνεται ότι η ιδιότητα του μέλους της Ε.Ε.Ι.Τ. δεν αποτελεί προϋπόθεση για την επιλογή των ομιλητών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν:

  1. αίτηση συμμετοχής, συνοδευόμενη από τον τίτλο και την περίληψη της προτεινόμενης ανακοίνωσης (μέγιστη έκταση: 400 λέξεις)
  2. σύντομο βιογραφικό σημείωμα με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και την τρέχουσα ιδιότητα του αιτούντος (μέγιστη έκταση: 300 λέξεις)

Οι προτάσεις θα απευθύνονται στην Οργανωτική Επιτροπή του Ε ́ Συνεδρίου Ιστορίας της Τέχνης και θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: με θέμα «Ε΄ Συνέδριο Ιστορίας Τέχνης», έως τις 26 Ιουλίου 2015.

Όσοι αποστείλουν αίτηση θα λάβουν ηλεκτρονική επιβεβαίωση λήψης της περίληψης της πρότασής τους εντός πενθημέρου από την ημερομηνία αποστολής.

Η τελική επιλογή των ανακοινώσεων που θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα του Συνεδρίου θα γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους το αργότερο έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2015. Όλες οι αιτήσεις θα απαντηθούν.

Οι ανακοινώσεις θα έχουν διάρκεια 20 λεπτών.

Οι διοργανωτές θα καλύψουν τα έξοδα μετακίνησης των ομιλητών (ή μέρος έστω των εξόδων σε περίπτωση μετακίνησης από το εξωτερικό). Στόχος της Οργανωτικής Επιτροπής είναι να προχωρήσει στην έκδοση των Πρακτικών του Συνεδρίου.

Σημαντικές πληροφορίες
Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 26 Ιουλίου 2015
Τελική ημερομηνία ανακοίνωσης επιλογής προτάσεων: 10 Σεπτεμβρίου 2015
Ημερομηνίες διεξαγωγής του Συνεδρίου: 15 -17 Ιανουαρίου 2016
Γλώσσα Συνεδρίου: Ελληνικά
Τόπος Συνεδρίου: Αμφιθέατρο Μουσείου Μπενάκη (Πειραιώς 138), Αθήνα.

Πληροφορίες για την πορεία της διοργάνωσης του Συνεδρίου θα παρέχονται από την ιστοσελίδα της Ε.Ε.Ι.Τ.: http://eeit.org

Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής ορίσθηκαν από το ∆.Σ. της Ε.Ε.Ι.Τ. σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης  τής  21ης Μαρτίου 2015.

Η Οργανωτική Επιτροπή

Αρετή Αδαμοπούλου, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Λουίζα Αυγήτα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Λία Γυιόκα, Α.Π.Θ.
Τιτίνα Κορνέζου, Πανεπιστήμιο Κρήτης, γραμματέας Ε.Ε.Ι.Τ.
Πολύνα Κοσμαδάκη, Μουσείο Μπενάκη
Άννυ Μάλαμα, Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου, ταμίας Ε.Ε.Ι.Τ.
Κωνσταντίνος Στεφανής, Συλλογή Φινόπουλου (Μουσείο Μπενάκη), μέλος Δ.Σ. Ε.Ε.Ι.Τ.