Συζήτηση – Το τυχαίο. Η αντίσταση του αντικειμένου. Μια συζήτηση στην ΑΣΚΤ.


Chance

 

To τυχαίο. Η αντίσταση του αντικειμένου. 

Μια συζήτηση στην ΑΣΚΤ.

Chance. Resistance to the art object-the resistance of the art object

A discussion.

AΣΚΤ, Πειραιώς 256, Υπόγειο Σινεμά, Παρασκευή 24/4 18:30-20:00

Athens School of Fine Arts, Ypogio Cinema, Peiraios 256, Friday 24/4 18:30-20:00

Συντονισμός Ασημίνα Κανιάρη, D.Phil Oxford, λέκτορας τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, ΑΣΚΤ/Convened by Assimina Kaniari, D.Phil Oxford, Lecturer in Art History, ASFA

Με αφορμή το κείμενο του Virilio Strategy of Deception (Verso) θα εξετάσουμε τη στροφή στο τυχαίο στη σύγχρονη εικαστική πρακτική και θεωρία.

Mε τη συμμετοχή των Gunalan Nadarajan,  Irina Aristarkhova, Ellen K. Levy, Marta De Menezes, Luis Graca, εικαστικών και ιστορικών τέχνης από την ΑΣΚΤ.

Drawing on Virilio’s text Strategy of Deception (Verso) we will consider strategies of chance in contemporary artistic practice and theory.

A discussion with Gunalan Nadarajan,  Irina Aristarkhova, Ellen K. Levy, Marta De Menezes, Luis Graca, and contributing art historians and artists at ASFA.

 

Πρόγραμμα ομιλιών/τοποθετήσεων

 

18:30-18:40 Assimina Kaniari (ASFA), Εισαγωγή: «Το μέσο του τυχαίου»/Ιntroduction. “The medium of Chance”.

18:40-18:55 Gunalan Nadarajan (Michigan), “Chance, Automated”.

18:55-19:10 Irina Aristarkhova (Michigan), “Chance and the Unconscious”.

19:10-19:20 Ioannis Melanitis (ASFA), “Personifications of chance in art and technology”.

19:20-19:30 Marta De Menezes (Leiden), “The challenging nature of experimental art”.

19:30-19:40 Ellen K. Levy (SVA), “Encompassing the Idiosyncratic: Chance, Randomness, and Complex Systems”.

19:40-20:00 Συζήτηση: «Πλαίσια και αντικείμενα του τυχαίου στη Σύγχρονη Τέχνη και την Ιστορία της Τέχνης». ‘Contexts and objects of Chance in Contemporary art and Art History’.

Όλοι ευπρόσδεκτοι.

 

Note on main participants.

Σημείωμα για τους κύριους ομιλητές.

Gunalan Nadarajan (Dean, Stamps School of Arts and Design, University of Michigan), art theorist and curator http://stamps.umich.edu/people/detail/gunalan_nadarajan

Irina Aristarkhova (Associate Professor of History of Art and Women’s Studies, Stamps School of Arts and Design, University of Michigan) cultural theorist http://stamps.umich.edu/people/detail/irina_aristarkhova

Ellen K. Levy (Ph.D., Special Advisor Special Advisor on the Arts and Sciences, IDSVA-Institute for Doctoral Studies in the Visual Arts, School of Visual Arts, New York, Past President, C A A 2004-2006),artist and theoristhttp://www.complexityart.com/

Marta De Menezes (Mst Art History, Oxford University, Ph.D candidate, University of Leiden, Cultivamos Cultura, Director)artist and theorist. http://martademenezes.com/cultivamos-cultura/

Luis Graca (MD PhD Associate Professor, Head of Cellular Immunology Unit, Universidade de Lisboa), biologisthttp://www.imm.fm.ul.pt/web/imm/cellularimmunology