Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα – Σχεδιασμός και Επιμέλεια Εκθέσεων


«Σχεδιασμός και επιμέλεια εκθέσεων»

Χρόνος υλοποίησης: 18 – 21 Ιουνίου 2015

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης/Κατάρτισης με τίτλο «Σχεδιασμός και επιμέλεια εκθέσεων».

Σκοπός του Προγράμματος είναι να προσφέρει μια γενική εποπτεία στις προσεγγίσεις και  τις απαιτήσεις του σχεδιασμού και της επιμέλειας εκθέσεων, καθώς και μια εισαγωγή στις γενικές αρχές και τα στάδια εκπόνησης μουσειολογικών –νοηματικών και αρχιτεκτονικών–εκθεσιακών (‘μουσειογραφικών’) μελετών. Θα προσφέρει επαγγελματικές διεξόδους ή/και επαναπροσανατολισμό ενδιαφερόντων των αποφοίτων των σχετικών πεδίων, στον προγραμματισμό, το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων πολιτισμού, τόσο σε ήδη εργαζόμενους στον τομέα του πολιτισμού, όσο και σε αυτούς που θα ήθελαν να εργαστούν σε αυτόν.

Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια 25 ωρών και περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

  1. Επιστημολογική εισαγωγή στο αντικείμενο της μουσειολογίας. Θεωρίες  νοηματικού μουσειολογικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικού-εκθεσιακού (μουσειογραφικού) σχεδιασμού
  2. Κοινωνικό, πολιτισμικό, θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας μουσειακών εκθέσεων. Συνεργασία μουσειολόγου και ειδικού επιμελητή
  3. Η μελέτη εκθεσιακών έργων, περιεχόμενο, δομή και μέθοδος. Μουσειολογικός-νοηματικός σχεδιασμός και Αρχιτεκτονικός-εκθεσιακός (‘μουσειογραφικός’) σχεδιασμός. Παραδοτέα μελετών, δομή και μορφή παράδοσης μελέτης
  4. Workshop επιμέλειας και σχεδιασμού εκθέσεων

 Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις ειδικότητες που θέλουν να ασχοληθούν ή ασχολούνται ήδη (αποφοίτους και επαγγελματίες) με την οργάνωση και επιμέλεια εκθέσεων τόσο για τη νοηματική τους επεξεργασία, όσο και για τη σχεδιαστική τους απόδοση:

  • σε αποφοίτους ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών (ιστορικούς, ιστορικούς της τέχνης, αρχαιολόγους, κοινωνικούς ανθρωπολόγους, κοινωνιολόγους, παιδαγωγούς, θεατρολόγους  κτλ.)
  • σε αποφοίτους δημιουργικών τομέων (αρχιτέκτονες, ντιζάινερς, εικαστικούς, σκηνογράφους κτλ),  που θέλουν να ενημερωθούν για τη σύγχρονη διεθνή πρακτική, αλλά και το επίπεδο και το περιεχόμενο των σχετικών μελετών που αναμένονται από δημόσιους φορείς.
  • σε στελέχη υπηρεσιών του πολιτισμού που ασχολούνται είτε με μουσειολογικές-νοηματικές και αρχιτεκτονικές-εκθεσιακές μελέτες ή τον έλεγχο και την έγκρισή τους.

 Την αίτηση θα την βρείτε εδώ. Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας.

Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, θα χορηγηθούν:

(α) Βεβαίωση συμμετοχής

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 4/5 έως 5/6/2015 και μόνον ηλεκτρονικά.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο zip:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα

2. Τίτλοι Σπουδών

Τα σεμινάρια θα διεξάγονται στους χώρους του ΔΠΜΣ «Μουσειολογία» του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θα πραγματοποιηθούν Πέμπτη 18/6 και Παρασκευή 19/6 απόγευμα και Σάββατο 20/6 και Κυριακή 21/6  πρωί και απόγευμα,προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους εργαζομένους να τα παρακολουθήσουν.

Το κόστος συμμετοχής στο αυτοχρηματοδοτούμενο Σεμινάριο Επιμόρφωσης ανέρχεται στο ποσό των 180 Ευρώ (πληρωτέο εφάπαξ στην αρχή του Προγράμματος).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνη γραμματειακής υποστήριξης του Προγράμματος Αφροδίτη Μπουσουλέγκα, (), τηλ. επικοινωνίας: 2310-994364 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                                  Η Επιστημονικά Υπεύθυνη

Δια Βίου Μάθησης                                                                     του Προγράμματος

Στ. Ανδρέου, Καθηγητής, ΑΠΘ                                           Μ. Σκαλτσά, Καθηγήτρια, ΑΠΘ