Ιδιωτικά Παρεκκλήσια στην Ιταλική Αναγέννηση: Καλλιτέχνες, Πάτρωνες, Εικονογραφία

Ο Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
σας προσκαλεί στην ημερίδα Thomas Puttfarken II  με θέμα

Ιδιωτικά Παρεκκλήσια στην Ιταλική Αναγέννηση:
Καλλιτέχνες, Πάτρωνες, Εικονογραφία


Ο Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
σας προσκαλεί στην ημερίδα Thomas Puttfarken II  με θέμα

Ιδιωτικά Παρεκκλήσια στην Ιταλική Αναγέννηση:
Καλλιτέχνες, Πάτρωνες, Εικονογραφία

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018, 9.30΄- 14.00΄
Κεντρικό Κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών
Αμφιθέατρο «Ιωάννης Δρακόπουλος» (Πανεπιστημίου 30)

πρόγραμμα ημερίδας