Πρόσκληση συμμετοχής – Μεταμορφώσεις της Σωματικότητας: Τέχνη-Σώμα-Τεχνολογία


Ανοιχτή πρόσκληση για θεωρητικές εισηγήσεις και παρουσιάσεις εικαστικού έργου – Διημερίδα, 16-17 Μαΐου 2014

Μεταμορφώσεις της Σωματικότητας: Τέχνη-Σώμα-Τεχνολογία

Tο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου διοργανώνει, στο πλαίσιο του 8ου Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών «Δέκα Χρόνια ΤΤΗΕ» (14-18 Μαΐου 2014), διηµερίδα με θεωρητικές εισηγήσεις και παρουσιάσεις δημιουργικού έργου. Ευπρόσδεκτες είναι εισηγήσεις, τόσο από τα επιστημονικά πεδία που άπτονται των οπτικοακουστικών τεχνών, όσο και από τα ποικίλα πεδία της πολυμεσικής έκφρασης με έμφαση στα διαδραστικά µέσα.

Σημαντικές ημερομηνίες:

Προθεσμία αποστολής περιλήψεων: 6 Απριλίου 2014
Ημερομηνία αποστολής αποδοχής: 15 Απριλίου 2014
Προθεσμία αποστολή των κειμένων εισηγήσεων: 9 Μαΐου 2014
Ημερομηνία διεξαγωγής διημερίδας: 16-17 Μαΐου 2014

Εδώ μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση συμμετοχής.

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της διημερίδας: Ιόνιος Ακαδημία, Καποδιστρίου 1, στο κέντρο της πόλης της Κέρκυρας, 16-17 Μαΐου 2014.

Τα πρακτικά της διημερίδας θα δημοσιευτούν σε ψηφιακή μορφή (eBook) με ISBN.

Επίσημος Ιστοχώρος Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών: http://avarts.ionio.gr/festival

Διημερίδα – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών 2014: http://avarts.ionio.gr/festival/2014/gr/call-for-papers

Επικοινωνία: 

————————————————————————————-

Open call for contributions of research papers and presentations of artistic work – Two-day Symposium, 16-17 May 2014, Corfu

Metamorphoses of corporeality: Art-Body-Technology

The Department of Audio and Visual Arts of the Ionian University organizes, within the 8th Audiovisual Arts Festival “Ten Years of AVARTS” (May 14-18, 2014), a two-day symposium with theoretical and artιistic presentations. Submissions are welcome both from scientific fields related to audiovisual arts, as well as from the diverse fields of multimedia expression with emphasis on interactive media.

Important dates:

Deadline for submitting abstracts: April 6, 2014
Response date in case of acceptance: April 15, 2014
Deadline for submitting draft presentations: May 9, 2014
Two-day symposium schedule date: May 16-17, 2014 

Here you can find the open call for contributions.

Ionian Academy, 1 Kapodistriou st., located in the center of Corfu city, May 16-17, 2014.

The symposium proceedings will be published in digital format (e-Book) with ISBN number.

Audiovisual Arts Festival Official Website: http://avarts.ionio.gr/festival

Audiovisual Arts Festival 2014 Call for Papers: http://avarts.ionio.gr/festival/2014/en/call-for-papers

Contact: