Προκήρυξη – Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Μουσειολογία


Νέα προκήρυξη 2014

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων και αρχίζει τον Οκτώβριο του 2014. Γίνονται δεκτοί περίπου 30 φοιτητές.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν πτυχιούχοι/διπλωματούχοι ανώτατης εκπαίδευσης τόσο Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών σπουδών, όσο και Αρχιτεκτονικής και όλων των Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών και εν γένει Θετικών Σπουδών, όπως και πτυχιούχοι των ΤΕΙ αντίστοιχων Τμημάτων, καθώς και τελειόφοιτοι φοιτητές ισότιμων Σχολών και Τμημάτων του εξωτερικού.

Η μοναδικότητα του προγράμματος αφορά στη συνεκπαίδευση όλων των ειδικοτήτων, σε συνθήκες εργαστηρίου, στον εκθεσιακό σχεδιασμό, χωρικό και νοηματικό, καθώς και στη θεωρητική υποστήριξή του. Το Πρόγραμμα εξετάζει εξίσου το σχεδιασμό μουσείων, την επανάχρηση κτιρίων σε μουσεία και την ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και συνόλων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ Μουσειολογία ως την 1η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα, ώρα 12.00, ή να τα αποστείλουν με ταχυμεταφορά και ίδια ημερομηνία.

Περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές και τις εκπαιδευτικές δράσεις στο http://ma-museology.web.auth.gr

Διεύθυνση Γραμματείας: Α. Μπουσουλέγκα, ,
ΔΠΜΣ «Μουσειολογία», Νέο Κτίριο Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνική Σχολή,  Α.Π.Θ., Τηλ. 2310 99 43 64, Δευτέρα – Παρασκευή, 09.00 – 14.00.

Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2014