Ημερίδα «Τέχνη & Επιστήμη: Εικαστική έρευνα από το Bauhaus στη bio-art”


From Bauhaus to Bioart

Τέχνη και Επιστήμη: Εικαστική έρευνα από το Bauhaus στη Bio-art /Art and Science: Artistic Research from Bauhaus to Bio-art

ΑΣΚΤ – Πειραιώς 256, Αμφιθέατρο De Chirico, Πέμπτη 23/4/2015 ώρες 11:15-14:00 /ASFA – Peiraios 256 De Chirico Amphitheatre, Thursday 23/4/2015 11: 15-14:00

Πρόγραμμα Ημερίδας/Colloquium programme

11: 15-11:30 Καλωσόρισμα.  Ασημίνα Κανιάρη, λέκτορας ΑΣΚΤ/Welcome. Assimina Kaniari, Lecturer in Art History, ASFA.

11: 30-12:00 Marta De Menezes, Mst Art History, Oxford University, Ph.D candidate, University of Leiden, Cultivamos Cultura, Director, εικαστικός και θεωρητικός τέχνης/visual artist and art theorist.

The laboratory as an art studio: experiments in biological art

12:00-12:30 Ellen K. Levy, Ph.D., Special Advisor on the Arts and Sciences, Institute for Doctoral Studies in the Visual Arts IDSVA, Past President, College Art Association 2004-2006, εικαστικός και θεωρητικός τέχνης/visual artist and art theorist.

Reflections on Biomedia in the Context of New Media and Postmedia

12:30-13:00 Διάλειμμα/Break.

13:00 Συζήτηση/Discussion: «Τέχνη και Επιστήμη στην εικαστική έρευνα και την Ιστορία της Τέχνης»/“Art and Science in artistic research and in Art History”.

Panel:

Assimina Kaniari, D.Phil Oxford, Lecturer in Art History, Department of Art Theory and History, Athens School of Fine Arts, art historian http://www.aht.asfa.gr/index.php/–mainmenu-53/—4071980-mainmenu-55/206-01062011

Ellen K. Levy Ph.D., Special Advisor Special Advisor on the Arts and Sciences, IDSVA-Institute for Doctoral Studies in the Visual Arts, School of Visual Arts, New York, Past President, C A A 2004-2006, artist and theorist.

http://www.complexityart.com/

Marta De Menezes, Mst Art History, Oxford University, Ph.D candidate, University of Leiden, Cultivamos Cultura, Director, visual artist and theorist http://martademenezes.com/cultivamos-cultura/

Ingeborg Reichle, Dr., FONTE guest professor, Institute for Cultural History and Theory, Humboldt-University, Berlin, art historian http://www.kunstgeschichte.de/reichle/

Luis Graca MD PhD, Associate Professor, Head of Cellular Immunology Unit, Universidade de Lisboa, biologist http://www.imm.fm.ul.pt/web/imm/cellularimmunology

Ιoannis Melanitis, MA, Lecturer in Scultpure, Athens School of Fine Arts, Ph.D  candidate in the School of Architecture, NTUA, visual artist  http://melanitis.com/

Όλοι ευπρόσδεκτοι/All welcome