Έκθεση – Τραύμα και Θεραπεία


ΤΡΑΥΜΑ και ΘΕΡΑΠΕΙΑ

κυπριακή αρχαιότητα και σύγχρονη τέχνη

στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάφου


Με την οικονομική υποστήριξη