Λία Γυιόκα

αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης, ΑΠΘ