Άνη Κοντογιώργη

δρ. Ιστορίας της Τέχνης, Θεατρολόγος
Προϊσταμένη Τμήματος Μουσείων Νεότερου Πολιτισμού, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Διεύθυνση Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

anniekontgmail.com
akontogiorgiculture.gr

Βιογραφικό σημείωμα