Τιτίνα Κορνέζου

επίκουρη καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης, Πανεπιστήμιο Κρήτης