Θοδωρής Κουτσογιάννης

δρ. Ιστορίας της Τέχνης
Έφορος της Συλλογής Έργων Τέχνης της Βουλής των Ελλήνων