ΕΕΙΤ – ΣΤ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

22-24 Νοεμβρίου 2019

Αμφιθέατρο Μουσείου Μπενάκη – Κτήριο Πειραιώς