Α΄ Συνέδριο Ιστορίας της Τέχνης

6-8 Οκτωβρίου 2000, Ρέθυμνο, Κρήτη
Διοργάνωση Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης


 

Afissa

Organotiki EpitropiProgramme Friday October 6Programme Saturday October 7Programme Sunday October 8

 


Με την οικονομική υποστήριξη