Α΄ Συνέδριο Ιστορίας της Τέχνης
Η Ιστορία της Τέχνης στην Ελλάδα

6-8 Οκτωβρίου 2000
Ρέθυμνο, Κρήτη

Διοργάνωση Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης


 

Afissa

Organotiki EpitropiProgramme Friday October 6Programme Saturday October 7Programme Sunday October 8