Κάτια Παπανδρεοπούλου

δρ. Ιστορίας της Τέχνης, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια ΙΚΥ-Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)