Εικαστικές Τέχνες στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1940

17-18 Σεπτεμβρίου 2021

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα.

Η διημερίδα διεξήχθη δια ζώσης και μεταδόθηκε διαδικτυακά.

 


Η Εταιρεία Ελλήνων Ιστορικών της Τέχνης (ΕΕΙΤ) σε συνεργασία με τη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα πραγματοποίησαν επιστημονική διημερίδα με θέμα τις εικαστικές τέχνες στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1940.

Η διημερίδα ανέδειξε αθέατες όψεις της δεκαετίας σε σχέση με τις εικαστικές τέχνες και επανεξέτασε θέματα που στο παρελθόν έχουν προκαλέσει ποικίλες αντιπαραθέσεις. Συγκέντρωσε ερευνήτριες και ερευνητές, ιστορικούς τέχνης, επιμελήτριες/επιμελητές και καλλιτέχνες, ενώ οι θεματικές της χωρίστηκαν ως εξής: α/θεσμοί β/λόγοι γ/μέσα και πρακτικές και δ/πρόσληψη

Η διημερίδα διεξήχθη δια ζώσης και μεταδόθηκε διαδικτυακά. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε στους παρακάτω συνδέσμους:

Ημέρα 1η: https://www.youtube.com/watch?v=Tf4Wxg8RmOY&t=7808s
Ημέρα 2η: https://www.youtube.com/watch?v=kHCy_oWHTJk&t=23480s

Οργανωτική Επιτροπή
Λία Γυιόκα, Γιάννης Μπόλης, Αλέξανδρος Τενεκετζής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΛΑΡΙΣΑ-FINAL